BĖGIMO „PRIENAI 2017“

NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI – populiarinti lengvosios atletikos rungtį – bėgimą, išsiaiškinti geriausius bėgikus.

2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI – Prienų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.

3. VIETA IR LAIKAS

Bėgimas vykdomos 2017 m. rugsėjo 23 d. prie Prienų sporto arenos (Pramonės g. 20). Iškilmingas varžybų atidarymas 10.00 val.

Numerių ir elektroninių laiko matavimo mikroschemų (čipų) išdavimas 2017 m. rugsėjo 23 d. 8.30 val. – 9.45 val. prie Prienų sporto arenos (Pramonės g. 20), esant blogam orui pastato pirmame aukšte.

Išvykimas į starto vietą 10.30 val. autobusais nuo Prienų sporto arenos.

Pagrindinio (10 km) nuotolio startas 11.30 val. prie viešbučio ,,Nemuno slėnis“ (Verknės g. 8).

5 km ir 2 km startas duodamas, kai pagrindinio nuotolio (10 km) lyderiai prabėga 5 km (apie 11.45 val.) ir 2 km starto vietas (apie 11.55 val.), 1 km startas – 12.30 val.

Finišas prie Prienų sporto arenos.

4. DALYVIAI

  • Bėgime gali dalyvauti bėgimo mėgėjai ir profesionalai, pasitikrinę sveikatą, gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgime. Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas traumas, kiekvienas atsako už savo sveikatą pasirašydamas registracijos lape. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir po jų, atsako delegavusi organizacija (mokykla), treneriai ar tėvai. Dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, savo noru ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (tame tarpe ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.
  • Dalyviai turi laikytis varžybų taisyklių, sąžiningai rungtyniauti, nuotolį įveikti savo jėgomis ir nesinaudoti kitų pagalba.
  • Dalyviai numerius turi prisisegti gerai teisėjams matomoje vietoje ir grąžinti po finišo. Dalyviai turi tinkamai prisitvirtinti laiko matavimo čipą ant batelio.
  • Bėgimo numerius galima bus pasilikti prisiminimui.
  • Už negrąžintą arba pamestą elektroninę laiko matavimo mikroschemą (čipą) – 5 eurų mokestis.

 

 

5. REGISTRACIJA

Išankstinė registracija https://dbsportas.lt/lt/varz/2017194 iki rugsėjo 19 d. 23.59 val.

Dalyvio mokestis – 3 eurai, varžybų dieną – 5 eurai (mokestis mokamas varžybų centre, atsiimant numerį).

Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir Prienų rajono savivaldybės gyventojai startuoja nemokamai.

Prienų rajono mokinių vardinė registracija el. p. info@prienusportas.lt iki rugsėjo 19 d. 15.00 val.

Visa informacija apie varžybas: www.prienusportas.lt

Visiems, užsiregistravusiems iki rugsėjo 19 d. 23.59 val. bus išduodami vardiniai numeriai.

Numerių ir elektroninių laiko matavimo mikroschemų (čipų) išdavimas 8.30 val. – 9.45 val. prie

Prienų sporto arenos (Pramonės g. 20), esant blogam orui pastato pirmame aukšte.

6. PROGRAMA

1 km mergaitės M12 (2005 m. g. ir jaunesnės)

berniukai V12 (2005 m. g. ir jaunesni)

mergaitės M15 (2004-2003 m. g.)

berniukai V15 (2004-2003 m. g.)

merginos M17 (2002-2001 m. g.)

merginos M19 (2000 m. g. ir vyresnės mokinės)

2 km vaikinai V17 (2002-2001 m. g.)

vaikinai V19 (2000 m. g. ir vyresni mokiniai)

moterys M2 (amžius neribojamas)

vyrai V2 (amžius neribojamas)

5 km moterys M5 (amžius neribojamas)

vyrai V5 (amžius neribojamas)

moterys MVET5 (1977 m. g. ir vyresnės)

vyrai VVET5 (1977 m. g. ir vyresni)

10 km moterys ME (amžius neribojamas)

vyrai VE (amžius neribojamas)

moterys MVET (1977 m. g. ir vyresnės)

vyrai VVET (1977-1958 m. g.)

vyrai V60 (1957 m. g. ir vyresni)

6. APDOVANOJIMAS

Piniginiais prizais apdovanojami ME ir VE grupių nugalėtojai ir prizininkai. Visų amžiaus grupių nugalėtojai – taurėmis ir medaliais, prizininkai – medaliais.

7. INFORMACIJA

www.prienusportas.lt

Audrius Deltuva – 8 685 82415, audriusdel@gmail.com

Atsakyti