TVIRTINA
Tarptautinės grappling federacijos
Prezidentas Gintarė Bubnytė – Smirnovienė

EUROPOS ATVIRAS GRAPPLING IMTYNIŲ IGF ČEMPIONATAS
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.
II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Varžybos vyks 2017 m. spalio 28 d. 12 val. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras,
Vasario 16-osios g. 8, Garliava, LT-53216, Kauno r. sav.
Spalio 28 d. d. Dalyvių atvykimas, registracija – svėrimas prasideda nuo 10.00 val. iki 11.00 val.
Sportininkai privalo pateikti dalyvio licenciją – registravimo kortelę (Turėti galiojantį asmens dokumentą).
Varžybų pradžia 12.00 val.
III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA
Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojimas
Grupė Dalyvauja Svėrimasregistracija

varžybų dieną
Varžybų
pradžia
Svorio kategorijos
1. Merginos 10.00-11.00 12.00 -49;-53;-57;-61;-65;-69;-74;+74 kg
2 Merginos
Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo
10.00-11.00 17.00 bendra
3 U-17, Vaikinai
2000 ir jaunesni.
10.00-11.00 12.00 -52;-56;-60;-64;-68;
-72; -76;-80;-84; +84 kg;
4
U-17, Vaikinai
2000 ir jaunesni.
Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo
10.00-11.00 17.00 bendra
5 U-19, Vaikinai
1998-1999
10.00-11.00 12.00 -60;-64;-68;-72; -76;-80;
-84;-90;+90 kg;
6
U-19, Vaikinai
1998-1999
Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo
10.00-11.00 17.00 bendra
7 Suaugusieji (vyrai)
1997 m ir vyresni
10.00-11.00 15.00 -64;-68;-72;-76;-80; -84;
-90; -100;+100 kg;
8 Suaugusieji (vyrai)
1997 m ir vyresni
Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo
10.00-11.00 17.00 bendra
9 Veteranai 1982 m ir vyresni 10.00-11.00 15.00 -72;-76; -80;-84;-90;+90 kg;
10 Veteranai 1982 m ir vyresni
Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo
10.00-11.00 17.00 bendra
Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis jis perkeliamas į aukštesnę svorio kategoriją.
IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS
Varžyboms vadovauja IGF patvirtinta teisėjų kolegija.
V. TAISYKLĖS
Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles. http://www.grapplingfederation.com/rules
VI. APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais, prizininkai medaliais.
Absoliutūs nugalėtojai diržais.
VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS
Dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis – 30 Eurų.
Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis 30 Eurų.
Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.
Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.
Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.
VII. REGISTRACIJA
Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija www.grapplingfederation.com iki 2017 m. spalio mėn. 26 d.
Visi dalyviai užsiregistravę į el. p. gaus dalyvio kortelę, kuria turi atsispausdinti ir pateikti varžybų dieną.
Sportininkai neužsiregistravę išanksto, turės galimybę registruotis varžybų dieną.
Sportininkai neužsiregistravę (neturintys registracijos kortelės) ir nesumokėję startinio mokesčio varžybų diena
moka 40 eurų.
Nepilnamečių dalyvio licencijos- registracijos kortelės turi būti parašas tėvų ar globėjų.
Informacija E-mail: info@grappling.lt , tel. Nr. +370 64561005

 

Atsakyti